Kapitola 1

Jak pracovat s metodikou

Školní hodnocení je významnou složkou komunikace mezi vyučujícími a žáky a také mezi vyučujícími a rodiči. Hodnocení ve výuce je více než testování a zkoušení, je zpětnou vazbou pro učitele a žáky. Jeho kvalita má významný dopad na učení žáků a jejich výsledky, na pedagogickou činnost vyučujících a jejich komunikaci s rodiči.

Jsme si vědomi toho, že to pro vyučující nemusí být jednoduché. Některým vyučujícím možná budou chybět podklady k hodnocení žáků, jejich klíčových kompetencí a výstupů školního vzdělávacího programu (dále ŠVP). Na druhém stupni může být pro vyučující výzvou hodnocení dovedností v oblasti chování (dílčích součástí klíčových kompetencí). Prosíme vás však o trpělivost, reflexi získané zkušenosti, náměty pro zlepšení, hledání řešení i kompromisů. Pracujeme na vývoji vysvědčení, a to není jednoduchý proces. S ním se pojí i vývoj našeho myšlení, jednání a hledání konkrétní podoby společného výsledku do konce roku 2023.

Video pro rodiče k pilotním verzím vysvědčení Metodika pro vyučující Chci vysvědčení na své škole Vzdělávací kurzy Souhrnná výzkumná zpráva

Metodika je rozdělena do několika kapitol — jak na vysvědčení nahlížet (Pojetí vysvědčení a zásady hodnocení, Prostředky hodnocení, Slovníček použitých výrazů) a jak vyplňovat konkrétní oblasti vysvědčení (Hodnocení oblastí chování žáka, Hodnocení v teoretických předmětech, Hodnocení ve výchovných předmětech). Postupně doplňujeme ukázky a přístupy vyučujících z našich partnerských škol, které by pro Vás mohly být další inspirací (Ukázky práce s vysvědčením).

Doufáme, že se Vám s metodikou bude dobře pracovat a že pro Vás bude oporou.

Kapitoly metodiky

Kontakt

Projekt Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení je realizovaný katedrou pedagogiky Pedagogické fakulty MU ve spolupráci s vybranými základními školami a za podpory Technologické agentury ČR v programu ÉTA (TL05000360).

Máte k projektu dotazy?
Obraťte se na nás:

doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra pedagogiky

kancelář: bud. D/3015
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

Bc. Eliška Bařina Barochová

administrativa projektu

kancelář: 5022
Poříčí 997/31a
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info