Vysvědčení JINAK
hodnocení jinak

Měníme přístup k hodnocení našich žáků, našich dětí. 

Oficiální prezentace inovovaného vysvědčení
26. 9. 2023, PdF MU Brno

Ohlédnutí za workshopem 2023

Program 26.9.2023

 • 8:00 - 9:00 Registrace

 • 9:00 - 10:30 Vysvědčení JINAK: Primárním účelem hodnocení je podporovat učení a rozvoj žáků

  Představení projektu Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení (TL05000360), průběhu implementace Vysvědčení JINAK a výsledků projektu.

 • 11:00 - 12:30 Příběhy škol - implementace Vysvědčení JINAK v praxi

  • Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace
  • Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12
  • Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace
  • Základní škola a mateřská škola, Ivančice-Řeznovice, okres Brno-venkov
 • 12:30 - 13:30 Přestávka na oběd

 • 13: 30 - 15:00 Panelová diskuze k implementaci Vysvědčení JINAK v praxi: Měníme přístup k hodnocení našich žáků, našich dětí.

  PaedDr. Michal Černý
  ředitel odboru základního, předškolního a speciálního vzdělávání - 21, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.
  S láskou 50 let pomáhá rozvoji pedagogiky, 40 let v Ostravě na Pedagogické fakultě a 10 let ve Zlíně v Ústavu školní pedagogiky.
  Jako řešitelka a spoluřešitelka mnoha výzkumných projektů a autorka řady monografií k otázkám didaktiky a profesní přípravy učitelů výrazně ovlivnila rozvoj pedagogiky a pregraduální přípravy učitelů.

  Doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
  hlavní řešitelka projektu Vysvědčení JINAK - Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení, vedoucí katedry pedagogiky PdF MU

  PaedDr. Iva Cichoňová
  ředitelka Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12, členka řešitelského týmu projektu Vysvědčení JINAK

  Mgr. Karla Černá
  ředitelka Základní školy a mateřské školy, 
  Ivančice - Řeznovice, okres Brno - venkov, členka řešitelského týmu projektu Vysvědčení JINAK

  Mgr. Martina Raiserová
  ředitelka Základní školy a mateřské školy, Střílky, příspěvková organizace, členka řešitelského týmu projektu Vysvědčení JINAK

Prezentace Vysvědčení JINAK – hodnocení jinak

Záznam z workshopu, který proběhl 26. září 2023 na Pedagogické fakultě MU.

Podívejte se na video
Vysvědčení JINAK: Primárním účelem hodnocení je podporovat učení a rozvoj žáků

- představení šablony Vysvědčení JINAK, projektu Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení.

Zaujala Vás prezentace vysvědčení a chcete změnit nejen vysvědčení na své škole?

Postery k Vysvědčení JINAK

Vysvědčení


J

Jednotlivě: ocenění silných stránek dítěte, pokroku a podpora jeho rozvoje.

Vysvědčení


I

Informativně: užitečné pro další rozvoj dítěte i jeho sebepojetí

Vysvědčení


N

Nově: sebehodnocení dítěte se stává součástí závěrečné zprávy

Vysvědčení


A

Aktivně: informace pro další jednání dítěte, podpora jeho zodpovědnosti za své výsledky

Vysvědčení


K

Komplexně: komplexní pohled na dítě; hodnoceny nejsou jen znalosti, ale i projevy chování

Projekt je založený na spolupráci s našimi partnery

Bez popisku

Speciální poděkování patří grafickému studiu KUTULULU, s.r.o., které vytvořilo grafický návrh aktuální podoby Vysvědčení JINAK.

Prezentace škol zapojených do projektu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info