Zaujala Vás prezentace vysvědčení a chcete změnit nejen vysvědčení na své škole?

Přihlásit se mezi školy, které chtějí vyzkoušet VYSVĚDČENÍ JINAK a hodnotit své žáky jinak. Facebook Aktuality

Vysvědčení JINAK poskytuje vyučujícím, žákům i jejich rodičům transparentní informace o průběhu i výsledcích vzdělávání v nezbytných souvislostech a bude obohaceno o formativní složku. Závěrečná zpráva tak plní všechny tři základní požadavky hodnocení: hodnocení učení, hodnocení pro učení a hodnocení jako učení.

Aktuální informace k Vysvědčení JINAK: vydávání ve školním roce 2023/2024

Vážené paní ředitelky, ředitelé,
dne 30. 5. 2024 jste obdrželi informaci z MŠMT, že se nepodařilo připravit novelu vyhlášky č. 3/2015 S., o některých dokladech o vzdělání tak, jak bylo slíbeno.

Úplné znění informací z MŠMT a změn v šabloně vysvědčení JINAK pro vyhlášku.

Primárním účelem hodnocení je podporovat učení a rozvoj žáků

V rámci projektu Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení se soustředíme na jiné pojetí vysvědčení, Vysvědčení JINAK. Domníváme se, že také u nás můžeme pojmout závěrečnou zprávu o žákovi odlišným způsobem tak, aby vysvědčení komplexněji vypovídalo o procesu učení i výsledcích žáka a jeho osobnosti.

Navrhované Vysvědčení JINAK je součástí vývoje a pilotáže na vybraných základních školách v období od 5/2021 do 12/2023.

Vysvědčení


J

Jednotlivě: ocenění silných stránek dítěte, pokroku a podpora jeho rozvoje.

Vysvědčení


I

Informativně: užitečné pro další rozvoj dítěte i jeho sebepojetí

Vysvědčení


N

Nově: sebehodnocení dítěte se stává součástí závěrečné zprávy

Vysvědčení


A

Aktivně: informace pro další jednání dítěte, podpora jeho zodpovědnosti za své výsledky

Vysvědčení


K

Komplexně: komplexní pohled na dítě; hodnoceny nejsou jen znalosti, ale i projevy chování

Pojďte se podívat, jak se to dá dělat jinak

Kde se mohu o Vysvědčení JINAK dozvědět více informací?

Video pro rodiče k pilotním verzím vysvědčení Metodika pro vyučující Chci vysvědčení na své škole Vzdělávací kurzy Souhrnná výzkumná zpráva

Aktuality a pozvánky

Všechny aktuality

„Projekt je pro mě osobně velkou výzvou, výzvou nejen ke změně vysvědčení, ale především k proměně kultury vyučování a učení v našich třídách obecně pro lepší kvalitu života dětí. Jiné vysvědčení by mohlo přispět k tomu, že se více budeme ve školách zajímat o děti, budeme je více znát celkově, všímat si, v čem jsou dobří a v čem potřebují podpořit, a tuto podporu s nimi budeme komunikovat a uvádět do každodenní praxe. Představuje snahu něco změnit k prospěchu dětí.“

doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Hlavní řešitelka projektu, vedoucí katedry pedagogiky PdF MU

„Nestresující! Domnívám se, že je třeba věnovat pozornost způsobu hodnocení na současných školách a respektovat specifika 1. a 2. st. ZŠ. Na 1. st. ZŠ znám vyučující, kteří dokáží formativně hodnotit, psát slovní hodnocení, mají dlouhodobější a užší vztah se žáky atd., dokáží to. Dáváme možnost výběru způsobu hodnocení, musíme být trpěliví a začít v přípravném vzdělávání a pak doporučit další vzdělávání. Doporučuji postupovat spíše pomaleji, ale s o to větší jistotou.“

doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Řešitelka projektu, docentka katedry pedagogiky PdF MU

Projekt je založený na spolupráci s našimi partnery

Bez popisku

Speciální poděkování patří grafickému studiu KUTULULU, s.r.o., které vytvořilo grafický návrh aktuální podoby Vysvědčení JINAK.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info