Náš příběh

Půlroční úsilí žáků je v základní škole zakončeno sumarizací výsledků, které jsou oficiálně zaznamenány na vysvědčení. Zatímco v průběhu školního roku rozvíjíme s využitím formativní zpětné vazby proces učení a výsledky žáků a obojí komunikujeme průběžně s žáky i rodiči, na konci pololetí je pak jednoduše sumarizujeme většinou v podobě čísel (klasifikační stupnicí), jíž se zaměřujeme především na hodnocení znalostí. Osobnost žáka se transformuje do množiny čísel, kterou si dvakrát ročně odnáší domů.
Naším projektem chceme nabídnout změnu.

doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

„Od roku 1991 jsem působila na základní škole. Když jsem se stala její ředitelkou, přemýšlela jsem nad vizí školy a jejím dalším směřováním. Klíčovým slovem se pro mě stala zodpovědnost, konkrétně zodpovědnost žáka za jeho učení a výsledky. K tomuto nelehkému úkolu jsme musely s kolegyněmi připravit vhodné podmínky. Jednou z nich bylo vytvoření provázaného sebehodnoticího a hodnoticího systému, který by směřoval žáky k plánování jejich učení. A začali jsme hodnotit jinak, vlastně spíše poskytovat podporující zpětnou vazbu k jejich učení. Zajímal nás názor žáků na jejich učení. S oporu o systém hodnocení (popsaný v publikaci Kratochvílová, J. 2011. Systém hodnocení a sebehodnocení žáků) a (sebe)hodnoticí knížku — monitorující pokrok žáků, jejich cíle a plán učení — jednotlivé prvky systému začaly do sebe zapadat a přinášet výsledky.

Obdobný systém jsem použila během svého pracovního pobytu v Evropské škole Brusel III. I tam byl funkční a přinášel výsledky. Zapojila jsem se do změny vysvědčení v Evropských školách a uvědomovala si, že se nám změnily v RVP ZV cíle, požadavky na vzdělávací strategie, ale výstupní hodnocení se nezměnilo, prostě „zaspalo“. Tradice ukázala své hluboké kořeny.

A tak jsem si stanovila nemalý cíl: přispět ke změně hodnocení v našich základních školách a také ke změně formy i obsahu vysvědčení v České republice. Psal se rok 2016. Nějakou dobu trvalo, než se našly vhodné zdroje. Jedním okruhem zdrojů je skvělá parta kolegů, spoluřešitelů a ochotných pedagogů. Druhým okruhem zdrojů je finanční podpora, kterou nám poskytla TA ČR. A tak se narodil projekt a jeho první výsledky, které postupně dále rozvíjíme.“

doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Hlavní řešitelka projektu, vedoucí katedry pedagogiky PdF MU
Bez popisku

Proč to všechno děláme?

Chceme v našich dětech podporovat přirozenou touhu a potřebu se učit a vést je k plánování svého rozvoje. Chceme položit základ, který budou v životě potřebovat a jehož výsledky se projeví na vnitřní motivaci žáků už v průběhu školní docházky.

Děkujeme všem, kdo naši cestu podporujete, kdo po ní kráčíte s námi a kdo nás sledujete a přemýšlíte, jak dělat věci lépe.

Projekt je založený na spolupráci s našimi partnery:

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty MU je hlavním řešitelem projektu Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení. Projekt podpořila Technologická agentura ČR v programu ÉTA.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info