Lidé a organizace v projektu

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty MU je hlavním řešitelem projektu Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení. Projekt podpořila Technologická agentura ČR v programu ÉTA.

doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

Hlavní řešitelka projektu, vedoucí katedry pedagogiky PdF MU

Vede plánování, řízení a kontrolu projektu. Participuje na tvorbě nástrojů, publikačního výstupu, závěrečného workshopu. Sdílí informace z průběhu projektu a výsledky s externími aplikačními garanty.

Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.

Řešitelka projektu, odborná asistentka katedry pedagogiky PdF MU

Zodpovědnost za ověřování vytvořeného vysvědčení v praxi a průběh a vyhodnocení výzkumu. Vede sběr dat prostřednictvím dotazníků a rozhovorů s rodiči, vyučujícími i žáky, vyhodnocuje výsledky, a to opakovaně. Garantuje oblasti transferu inovací do praxe.

doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Řešitelka projektu, docentka katedry pedagogiky PdF MU

Participace na tvorbě vysvědčení a hodnoticích nástrojů, interpretace výsledků z ověřovací fáze, tvorba popisu systémového pojetí hodnocení, organizace workshopu pro veřejnost. Spoluúčast na závěrečné výzkumné zprávě. Garantování oblasti didaktiky pro jednotlivé vzdělávací předměty.

Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D.

Řešitelka projektu, odborná asistentka katedry pedagogiky PdF MU

Participace na tvorbě vysvědčení a hodnoticích nástrojů, interpretace výsledků z ověřovací fáze, publikační výstup, tvorba popisu systémového pojetí hodnocení, organizace závěrečného workshopu pro veřejnost. Spoluúčast na závěrečné výzkumné zprávě.

Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D.

Řešitel projektu, odborný asistent katedry psychologie PdF MU

Podpora konstrukce oblastí a kritérií hodnocení chování na vysvědčení. Tvorba kritérií a indikátorů pro hodnocení chování žáka.

PhDr. Dana Musilová

Řešitelka projektu, výzkumná pracovnice a expertka na hodnocení v Evropských školách

Spoluúčast na závěrečné výzkumné zprávě. Řízení tvorby kritérií pro hodnocení a popis systémového pojetí hodnocení a participace na pracovních setkáních týmu v jeho jednotlivých fázích. Je velkým přínosem pro projekt právě díky své zkušenosti s rolí vedoucí pracovní skupiny pro hodnocení žáků v systému Evropských škol.

Projekt je založený na spolupráci s našimi partnery

Bez popisku

Speciální poděkování patří grafickému studiu KUTULULU, s.r.o., které vytvořilo grafický návrh aktuální podoby Vysvědčení JINAK.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info