O projektu

Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení:
Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení.

Školní hodnocení je významnou složkou komunikace mezi vyučujícími a žáky a také mezi vyučujícími a rodiči. Hodnocení ve výuce je více než testování a zkoušení, je zpětnou vazbou pro vyučující a žáky. Její kvalita má významný dopad na učení žáků a jejich výsledky, na vyučovací činnost učitelů i na komunikaci vyučujících s rodiči.

O tom, že to lze změnit, svědčí jednak snahy vyučujících a některých našich škol, které nejen k průběžnému, ale i závěrečnému hodnocení přistupují odlišným způsobem. Ukazují to i zkušenosti ze zahraničí, kde má vysvědčení kvalitativně odlišnou hodnotu vypovídající o procesu učení i výsledcích žáka a jeho osobnosti.

Cílem projektu je vytvořit pilotní design vysvědčení (závěrečného — sumativního hodnocení) pro základní školy.

Vysvědčení JINAK

odpovídá současným výzvám souvisejícím s propojováním formativního a sumativního hodnocení.

Vysvědčení JINAK

spojuje průběžné a závěrečné hodnocení.

Vysvědčení JINAK

umožňuje žákům monitorovat svůj pokrok a výsledky.

Vysvědčení JINAK

umožňuje žákům podílet se na svém rozvoji a na plánování svého učení.

Naše mise

Projekt cílí na rozvoj lidského potenciálu a na jeho uplatnění v osobním i profesním životě. Konkretizuje a přivádí do škol záměry spjaté s reformou kurikula základního vzdělávání (RVP ZV) a se Strategií vzdělávací politiky ČR 2030+. Výstupy projektu podpoří intervenci ke změně zastaralého hodnocení v ČR, které nezměnilo svoji podobu desítky let. To se promítne do vzdělávání žáků a nové kultury učení a vyučování v našich školách.

Stěžejní výstupy projektu

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty MU ve spolupráci s vybranými základními školami pracuje za podpory Technologické agentury ČR v programu ÉTA na projektu Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení.

  • Pilotní design vysvědčení pro 1. a 2. stupeň ZŠ (ukázka Vysvědčení JINAK)
  • Studie o procesu tvorby designu a popisu vysvědčení (souhrnná výzkumná zpráva) s uvedením propojení formativního a sumativního hodnocení do praxe
  • Workshop zaměřený na způsoby a zákonitosti využití pilotního designu vysvědčení (viz Konference 26. 9. 2023)
  • Popularizační text

Projekt je řešen v období od 5/2021 do 12/2023.

Náš příběh

Naším projektem chceme nabídnout změnu. O tom, že to jde změnit, svědčí jednak snahy některých našich škol a vyučujících, kteří nejen k průběžnému, ale i závěrečnému hodnocení přistupují odlišným způsobem, jednak zkušenosti ze zahraničí, kde má vysvědčení kvalitativně odlišnou hodnotu. Vysvědčení vypovídá komplexněji o procesu učení i výsledcích žáka a jeho osobnosti.

Chci číst dál

Informace k vysvědčení pro rodiče

Jak se vyvíjelo vysvědčení pohledem video dopisu pro rodiče?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info